2018-04-PMC

บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จํากัด

  • เจ้าของโครงการ : บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • สถานที่โครงการ : บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จํากัด
  • 296 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5C ถนนพัฒนา1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
  • ขนาดการติดตั้ง : 1,162.83 กิโลวัตต์

รายละเอียดอุปกรณ์

  • แผงโซล่าเซลล์ LONGI ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 340 วัตต์
  • อินเวอร์เตอร์ SOLAREDGE รุ่น SE27.6K

Powered by MakeWebEasy.com